Teleopieka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wdrożył w marcu 2019 r. innowacyjny system pomocy dla mieszkańców Miasta Ustka. Celem jest  zapewnienie telefonicznej opieki domowej tzw. Teleopieki, polegającej na elektronicznym całodobowym monitoringu i przyznawaniu natychmiastowego, zindywidualizowanego wsparcia i  pomocy w stanach zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania.

Transport medyczny

Dla mieszkańców z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, mających trudności z poruszaniem się lub poruszających się na wózkach inwalidzkich, którzy we własnym zakresie nie mogą dojechać na terapię lub leczenie świadczona jest usługa transportu karetką sanitarną do placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie Miasta i do placówek służby zdrowia w Słupsku. 

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Karta Usteckiego Seniora

Program „Karta Usteckiego Seniora” - dla mieszkańców Ustki, którzy ukończyli 65 lat wydajemy Karty Usteckiego Seniora, które uprawniają do zakupów i zniżek w preferencyjnych cenach u naszych Partnerów. Uczestnicy programu otrzymują także zaproszenia na zabiegi rehabilitacyjne tzw. Pakiety Rehabilitacyjne (kardiologiczny, reumatyczny, zdrowy kręgosłup, neurologiczny, antystresowy), dofinansowanych raz w roku w 50%. Mieszkańcy, którzy ukończyli 70 lat uprawnieni są do otrzymania Biletów Usteckiego Seniora. Bilet Usteckiego Seniora to karnet na 8 przejazdów w miesiącu za 1 zł, na trasie Ustka- Słupsk – Ustka. Serdecznie zapraszamy po odbiór Karty Usteckiego Seniora.

Koperta życia

Dla wszystkich chętnych wydawana jest Koperta Życia, służy ona służbom ratowniczych w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia. W Kopercie życia znajduje się Karta Informacyjna zawierająca niezbędna informacje dotyczące stanu zdrowia Mieszkańca.

Zamknij menu
Wróć na początek strony