Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

 Uchwała Nr LXVIII/601/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Ustka na lata 2023-2030

https://bip.um.ustka.pl/a,31798,uchwala-nr-lxviii6012022-z-dnia-24-listopada-2022-r-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwiazywania-prob.html

 

Uchwała Nr XXVIII/269/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.
https://bip.um.ustka.pl/Article/get/id,24542.html