Bank żywności

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

obraz.png

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu województwa pomorskiego przy współpracy z  Bankiem Żywności w Słupsku realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

POPŻ Podprogram 2021 Plus – nabór organizacji partnerskich lokalnych do dystrybucji żywności

obraz.png

 Bank Żywności w Słupsku prowadzi nabór organizacji partnerskich lokalnych do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2021 Plus, w okresie od lutego 2023 do sierpnia 2023.
Program POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących mieszkańców Miasta Ustka.
Do udziału w programie zapraszamy organizacje działające non – profit, których celem statutowym jest realizacja działań z zakresu pomocy społecznej i na rzecz osób najbardziej potrzebujących, oraz posiadające doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc żywnościowa-wrzesień 2022 r.

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w dniach 29-30 września 2022 r. będzie dystrybuowana żywność dla osób posiadających skierowanie z MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021.  
 Skład paczki na wrzesień 2022 r.
    1. Cukier          x 1       1 kg
    2. Olej              x 1       1 kg
    3. Mleko           x 2       2 kg
    4. Makaron       x 2      1 kg

Razem na 1 osobę = 5,00 kg 

Pomoc żywnościowa-czerwiec 2022 r.

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w dniach 8-9 czerwca 2022 r. będzie dystrybuowana żywność dla osób posiadających skierowanie z MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.  
 Skład paczki na czerwiec 2022 r.
    1. Groszek                       x 2      0,8 kg
    2. Koncentrat                  x 1      0,16 kg
    3. Szynka wieprzowa     x 1      0,3 kg
    4. Szynka drobiowa       x 1       0,3 kg
    5. Filet                              x 1       0,17 kg
    6. Makaron                     x 2        1 kg
    7. Mleko                          x 3        3 kg
    8. Powidła                       x 1        0,3 kg

Razem na 1 osobę = 6,03 kg  

Działania Towarzyszące - maj 2022 r.

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Informujemy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021, iż dnia 18 maja 2022 roku w godz. 09:00 – 13.00 w Usteckim Centrum Usług Społecznych przy ul. Wiejskiej 10  odbędą się warsztaty kulinarno-dietetyczne dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach działań towarzyszących.
Organizatorem zajęć będzie Bank Żywności w Słupsku przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 i korzystające z pomocy w formie żywności serdecznie zapraszamy!

Pomoc żywnościowa-kwiecień 2022 r.

logo na stron

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w dniach 27-28 kwietnia 2022 r. będzie dystrybuowana żywność dla osób posiadających skierowanie z MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.  
 Skład paczki na kwiecień 2022 r.
    1. Groszek                       x 2      0,8 kg
    2. Powidła                       x 2      0,6 kg
    3. Koncentrat                  x 2      0,32 kg
    4. Szynka wieprzowa     x 1      0,3 kg
    5. Szynka drobiowa       x 1      0,3 kg
    6. Filet                              x 1       0,17 kg
    7. Makaron                     x  3       1,5 kg

Razem na 1 osobę = 3,99 kg

Zamknij menu
Wróć na początek strony