Wydawanie Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w dniach 25 lipca 2023 r w godz.  12:00 - 15:00 a w dniach 26 i 27 lipca 2023 r. od 9.00 do 13.00 w siedzibie tut. Ośrodka będzie wydawana żywność dla osób posiadających skierowanie z MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus.
Więcej informacji o dystrybucji produktów żywnościowych można uzyskać pod numerem telefonu 59 8154393.

Działania Towarzyszące POPŻ - Lipiec 2023

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

 

Informujemy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 Plus, iż dnia 27 lipca 2023 roku w godz. 09:00 – 11.00 w Usteckim Centrum Usług Społecznych przy ul. Wiejskiej 10  odbędą się warsztaty ekonomiczne dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach działań towarzyszących.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

obraz.png

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu województwa pomorskiego przy współpracy z  Bankiem Żywności w Słupsku realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

POPŻ Podprogram 2021 Plus – nabór organizacji partnerskich lokalnych do dystrybucji żywności

obraz.png

 Bank Żywności w Słupsku prowadzi nabór organizacji partnerskich lokalnych do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2021 Plus, w okresie od lutego 2023 do sierpnia 2023.
Program POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących mieszkańców Miasta Ustka.
Do udziału w programie zapraszamy organizacje działające non – profit, których celem statutowym jest realizacja działań z zakresu pomocy społecznej i na rzecz osób najbardziej potrzebujących, oraz posiadające doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego.

Zamknij menu
Wróć na początek strony