Harmonogram wypłat 2023


HARMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW OKRESOWYCH,
CELOWYCH I ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH  w 2023 r.

 * Wypłaty zasiłków stałych i rodzinnych

 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

10

10

12

12

12

12

11

12

12

10

8

17

17

17

19

19

19

19

18

19

19

17

14

20

22

22

21

22

22

21

22

22

20

22

15

24

24

24

26

26

26

26

25

26

27

24