Statut

Uchwała nr XI/111/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/ 400/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany nazwy i Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2015/3213/