Koperta życia

Dla wszystkich chętnych wydawana jest Koperta Życia, służy ona służbom ratowniczych w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia. W Kopercie życia znajduje się Karta Informacyjna zawierająca niezbędna informacje dotyczące stanu zdrowia Mieszkańca.