Transport medyczny

Dla mieszkańców z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, mających trudności z poruszaniem się lub poruszających się na wózkach inwalidzkich, którzy we własnym zakresie nie mogą dojechać na terapię lub leczenie świadczona jest usługa transportu karetką sanitarną do placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie Miasta i do placówek służby zdrowia w Słupsku.