Miejski Zespół Interdyscyplinarny

Gdy doznajesz przemocy w rodzinie poszukaj wsparcia u zaufanej osoby- ZRÓB TO- opowiedz o tym co się stało, zapytaj o radę. Podzielenie się przeżyciami pomoże Ci obiektywnie ocenić sytuację, a przede wszystkim podjąć decyzję, co do dalszego postępowania. Jeżeli nie masz w swoim otoczeniu takiej osoby, zwróć się o pomoc do odpowiednich służb lub organizacji świadczących pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Wyszyńskiego 3, tel.: 598 154 390
2. Komisariat Policji w Ustce, ul. Grunwaldzka 13, tel.: 477 420 700
3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Wyszyńskiego 3, tel.: 598 145 888
4. Punkt Konsultacyjno- Informacyjny  „Vita Activa” w Ustce, ul. Wróblewskiego 7, tel.: 598 152 999
5. Punkt  Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Ustce ul. Wróblewskiego 7, tel 59 8152 999
6. Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul. Wiejska 10, tel. 793 824 711
7. Wspólnota Anonimowych Alkoholików prowadzona przez Caritas w Ustce, tel. 59 8149 500, 609 510 265
Wsparcia mozna również uzyskać poza terenem Miasta Ustka:
1. Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg”, ul. Sienkiewicza 7, I p., (pomoc dla dzieci, młodzieży i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rozwojowych,  szkolnych, emocjonalnych), tel.: 669 498 323
2. Centrum Psychiatrii SON Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Słupsku, ul. Ziemowita 1a (wtorek, środa: 7:45- 18:00, czwartek, piątek: 7:45- 15:00), tel.: 598 402 001
3. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (dyżury psychologów, pedagogów, specjalistów ds. przemocy), tel.: 801 120 002
4. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212
5. Policyjny Telefon Zaufania "Crime - Stoppers" 0800 555 111
6. Antyprzemocowa linia pomocy SEXED.PL - linia telefoniczna dla osób uwikłanych w przemoc w związkach i intymnychy relacjach od poniedziałku do soboty w godzinach 17:00 - 21:00, tel. 720 720 020
7. Siec Pomocy Osobom Pokrzywdzonym z funduszu Sprawiedliwości, tel. 222 309 900
8. Punkt Konsultacyjny dla Osób Przejawiających Zachowania Przemocowe w Słupsku, tel. 8142 801 lub 802
9. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku, tel. 8401 460
10. Grupa Anonimowych Alkoholików „Krokus” w Słupsku,
11. Grupa Wsparcia dla Uzależnionych w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 4, tel. 59 83 22 569

 W przypadku przejawów przemocy w rodzinie i zagrożenia bezpieczeństwa Twojego lub dzieci bezwzględnie powiadom Policję (997 lub 112)

„Twój Parasol” https://twojparasol.com/
Aplikacja mobilna „Twój Parasol” jest narzędziem skierowanym do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak również świadków przemocy. Aplikacja zawiera materiały edukacyjne, bazę organizacji oferujących pomoc osobom pokrzywdzonym oraz umożliwia przesyłanie zgłoszeń o charakterze przemocowym i szybki wybór telefonu alarmowego 112.