Zmiany w przyznawaniu dodatku mieszkaniowego

dom oraz złotówkaOd dnia 01.07.2021 r. - zgodnie z Uchwałą nr XL/363/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 27 maja 2021 r. - obowiązuje nowy druk Wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór Deklaracji o wysokości dochodu.

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
-  ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
-  jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
-  zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wymagane załączniki:
1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł/miesiąc.

 Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany w następującej formie:

- przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy,

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony