Dofinansowanie PFRON

Poniżej znajdą Państwo informacje o dofinansowaniach dla osób niepełnosprawnych realizowanych przez PFRON w Słupsku:

  • turnusy rehabilitacyjne

https://pcpr.slupsk.pl/strona/menu/33_turnusy_rehabilitacyjne

  • zaopatrzenie w sprzęt rehablilitacyjny

https://pcpr.slupsk.pl/strona/menu/34_zaopatrzenie_w_sprzet_rehabilitacyjny

  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

 https://pcpr.slupsk.pl/strona/menu/36_likwidacja_barier_architektonicznych,_technicznych_i_w_komunikowaniu_sie

  • sport, turystyka, rekreacja i kultura osób niepełnosprawnych

https://pcpr.slupsk.pl/strona/menu/37_sport,_turystyka,_rekreacja_i_kultura_osob_niepelnosprawnych

  • dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika

https://pcpr.slupsk.pl/strona/menu/106_dofinansowanie_uslug_tlumacza_jezyka_migowego_lub_tlumacza-przewodnika