Usteckie Centrum Usług Społecznych II - zakończony

 

DEKLARACJA SPEŁNIENIA WYMOGU

ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU nr RPPM. 06.02.02-22-0066/20,

pn. ,,Usteckie Centrum Usług Społecznych II" okres realizacji: 01.12.2020 - 31.10.2023 r.

Gmina Miasto Ustka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Centrum lntegracji Społecznej w Ustce oraz Partner: Ustecki Uniwersytet Ill Wieku "Żyj kolorowo", Spółdzielnia Społeczna ,,Drabina" deklarują spełnienie wymogu zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych na poziomie 89 miejsc, przez okres 35 miesięcy od dnia 01.11.2023roku do 30.09.2026 roku

Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, opiekunów oraz rodzin w poniższym zakresie:

 • usługi opiekuńcze, w tym usługi opiekuńcze specjalistyczne,
 • usługi asystenckie,
 • poradnictwo specjalistyczne - in. socjalne, psychologiczne,
 • wypożyczenie sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego,
 • teleopieka,
 • wsparcie rodziny, w tym: działalność placówki wsparcia dziennego, asystent rodziny,
 • uczestnictwo w Klubie Seniora,
 • usługi w mieszkaniu wspomaganym i mieszkaniu

Zapraszamy do kontaktu:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce - Ks.kard.S.Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, tel. 59 815 43 90, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Centrum Intergracji Społecznej w Ustce - Wiejska 10, 7670 Ustka, tel. 793 824 711,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Ustecki Uniwersytet Ill Wieku "Żyj kolorowo" - Grunwaldzka 24, 76-270 Ustka, tel. 59 814

64 98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Spółdzielnia Socjalna ,,DRABINA"- ul. Wiejska 10, 76-270 Ustka, 793824711, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

papier firmowy EFS kolor

 

 19.02.2021

Od 1 grudnia 2020 r. Centrum Integracji Społecznej wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce, Uniwersytetem Trzeciego Wieku "Żyj Kolorowo" oraz Spółdzielnią Socjalną "Drabiną"  realizuje projekt pn. „Usteckie Centrum Usług Społecznych II”, który będzie trwał do 30 czerwca 2023 r. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowany do osób o różnym stopniu niesamodzielności w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny ( w tym wielodzietnych) i pieczy zastępczej.

Informacja " Usteckie Centrum Usług Społecznych II

Rekrutacja do projektu "Usteckie Centrum Usług Społecznych II"

MOPS jest realizatorem poszczególnych zadań:

- Rekrutacja uczestników projektu, opracowanie i aktualizowanie na bieżąco oraz monitorowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, współpraca ze specjalistami. Realizację opracowania ścieżek zlecono: fizjoterapeucie, psychologowi oraz doradcy zawodowemu (umowa zlecenie)

- Świadczenie usług opiekuńczych w domu osoby chorej, niesamodzielnej z niepełnosprawnościami. 

- Świadczenie pracy socjalnej.

- Rozszerzenie usługi Teleopieki.

- Wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w prowadzeniu gospodarstwa domowego jak i wypełnianiu podstawowych ról społecznych poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.