Program profilaktyczny (Ws)pomagamy

rodzina z papieru na otwartych dłoniachProgram profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych przemocą i alkoholizmem oraz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych,w których występuję deficyty w sposobie wyrażania uczuć i emocji realizowany będzie w ramach zadania pod nazwą "(Ws)pomagamy".Program profilaktyczny ma na celu pokazanie i wyeksponowanie wartości, które powinny dominować w rodzinie.Zakładamy, że poprzez aktywny udział w proponowanych działaniach w rodzinie narodzi się nowy sposób na spędzane czasu wolnego, w którym będzie dominowała aktywność połączona z poczuciem odpowiedzialności za siebie.

Będziemy zachęcać uczestników do dbania o siebie nawzajem, zostaną przedstawione prawidłowe wzorce, które powinny dominować w rodzinie.

Wiecej informacji pod numerem telefonu 59 8154 393, 59 8154394

WSPOMAGAMY_na_2023.pdf