Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

 

 trzymające się dłonieMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce uzyskał dofinansowanie w kwocie 67 320,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację projektu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2023”. Jest on związany z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach programu resortowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Można było uzyskać wsparcie w zakresie pobytu dziennego oraz całodobowego.
Na pobyt dzienny pozyskano środki w wysokości 57 600,00 zł, które zostaną przeznaczone na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dla 8 osób (w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) w czasie, kiedy ich opiekunowie będą mogli odpocząć lub załatwiać swoje sprawy.Na pobyt całodobowy pozyskano środki w wysokości 8 400,00 zł udało się pozyskać na pobyt całodobowy jednej osoby w ośrodkach wsparcia, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisanych do rejestru wojewody lub w innych miejscach wskazanych przez uczestnika Programu, które otrzymają pozytywną opinię realizatora Programu.

 

  opieka_wytchnieniowa.jpg