Posiłek w szkole i w domu. Kryteria dochodowe w górę

logo Posiłek w szkole i w domu28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. Dzięki temu pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),  1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 
https://www.gov.pl/web/rodzina/posilek-w-szkole-i-w-domu-kryteria-dochodowe-w-gore