Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie


Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w celu wystawienia skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 8154-393