Metoda „na pracownika socjalnego”

nad napisem legitymacja pracownika socjalnego  godło Polski W związku z pojawiającymi się informacjami o oszustach podszywających się pod pracowników socjalnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce ostrzega i radzi, jak odróżnić pracownika socjalnego od potencjalnego oszusta:
1. Osoba, która przychodzi sprawdzić sytuację należy poprosić o okazanie legitymacji służbowej, każdy pracownik socjalny ją posiada. Na legitymacji  widnieje zdjęcie pracownika i pieczątka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.
2. Osoba, która odmawia okazania legitymacji nie jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

Bon energetyczny 2024

Bgf-DzUG-msMM-FspG_bon-energetyczny-994x828.jpgon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych:
1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Podziękowania za wieloletnią pracę

pracoenicy Ośrodka na tle MOPS w UstceDnia 28 czerwca 2024r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce zebrali się pracownicy Ośrodka, aby pożegnać Panią Mariolę - opiekunkę nad chorym w domu, która przechodzi na zasłużoną emeryturę. Podczas spotkania, w imieniu wszystkich pracowników Ośrodka, Kierownik Anna Pilecka - Sawczuk, przekazała na ręce przyszłej emerytki najserdeczniejsze życzenia i podziękowania, za wieloletni wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu niełatwej oraz odpowiedzialnej pracy, która wymagała zarówno wysokich umiejętności, jak również ogromnej wrażliwości i zrozumienia dla ludzkiej słabości.

Uwaga

flaga ukraińskaPrzyjmowanie wniosków na jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy przyjmowane będą do 30 czerwca 2024r.
 Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

wniosek z ołówkiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, iż od 1 lipca 2024 r. można składać elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2024/2025. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2024 r.
Wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2024/2025 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2023 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,
W roku 2024 świętujemy 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Był to okres,
który przyniósł w Polsce wiele pozytywnych zmian. Zyskaliśmy swobodę przemieszczania
się, dostęp do edukacji i pracy za granicą. Jesteśmy bezpieczniejsi i bogatsi.
Warto wykorzystać ten wyjątkowy rok, by przypomnieć Polkom i Polakom o tym, jak
ważna, w naszym codziennym życiu, jest przynależność do wspólnoty krajów Unii
Europejskiej i jakie benefity przynosi.

 

sciskajacy sie Seniorzy

Zamknij menu
Wróć na początek strony