Podziękowania

Pan Burmistrz z Kierownikiem Miejskiego Ośrodk aPomocy Społecznej wręczaja podziekowania dla Pana Ludwika Szanowny Panie Ludwiku,
Z głębi serca wyrażamy swoją ogromną wdzięczność za Pańskie wieloletnie zaangażowanie i wspieranie rodzin w kryzysie, rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pańska hojność i empatia są nieocenione i przynoszą ulgę wielu potrzebującym. Dzięki Pańskiej nieustannej gotowości do pomocy, wiele rodzin doświadczyło ciepła i nadziei. Pańska inicjatywa wpływa pozytywnie na życie wielu ludzi, pozostawiając trwały ślad w sercach tych, którym udało się  odmienić swoją sytuację. Niech to skromne podziękowanie będzie wyrazem głębokiego szacunku i wdzięczności za okazywaną wielkoduszność. Jesteście Państwo razem z żoną prawdziwym wzorem społecznej odpowiedzialności i wspólnotowej solidarności.                                                                                                                                                                                        

Dodatek Osłonowy 2024 r.

dodatek-oslonowy.jpgSzanowni Państwo,
Informujemy, że od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o świadczenie- dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie, które przysługuje na gospodarstwo domowe.O dodatek osłonowy można starać się jeśli miesięczne łączne dochody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych,  składki na ubezpieczenie  społeczne    niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,  składki na ubezpieczenie zdrowotne .W przeliczeniu na osobę nie przekraczają:
    1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
    2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Zmiana wysokości zasiłku stałego od 1 stycznia 2024r.

MOPS Ustka logoW związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, od 1 stycznia 2024r., zasiłek stały ustala się w wysokości:
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
 2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.  
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Dodatek gazowy 2024

palnik kuchenki gazowej w tle zawórPrzedłużenie możliwości składania wniosku o dodatek gazowy – refundacja podatku VAT
W związku ze zmianami zawartymi w art.3 pkt.18 ustawy  z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U.2023 poz.2760) informujemy o przedłużeniu możliwości składania wniosku o dodatek gazowy:
 - wnioski na refundację podatku VAT można składać nie później niż do 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych,
- o konieczności dostarczenia opłaconych faktur za dostarczone paliwo gazowe od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Zapraszamy na webinarium kierowane do seniorów

seniorzy  z laptopemW dniu 22 stycznia 2024 r. zapraszamy  na webinarium kierowane do seniorów  ich opiekunów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną jako szczególnie narażoną na działania cyberprzestępców.  Celem webinarium jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Data i harmonogram czasowy
22 stycznia 2024 roku od 17:00 do 18:30.
Zgłoszenia
Rejestracja na webinarium odbywa się online, tj. poprzez formularz zgłoszeniowy, który
będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. Udział w webinarium jest bezpłatny. Wiecej informacji w linku: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Podziekowania za wsparcie akcji "Świąteczny upominek dla Samotnego Seniora"

 

Zdjecie115.jpg

Szanowni Przedsiębiorcy, Pracownicy Instytucji, Mieszkańcy pragnę z głębi serca wyrazić ogromną wdzięczność zaWasze nieocenione wsparcie w akcji „Świąteczny upominek dla samotnego seniora”. Wasza hojność i zaangażowanie dotknęły serc wielu samotnych starszych osób. Dzięki Wam, te święta dla nich stają się szczególne. To nie tylko upominki, ale również wyraz troski i wspólnej ludzkiej solidarności. Dziękuję za Wasze wspaniałe wsparcie i gotowość do dzielenia się z innymi. Jesteście prawdziwymi bohaterami serca.Dziękuję za to, że razem tworzymy lepszy świat dla naszych  starszych  mieszkańców Ustki. W tym roku upominkami obdarowaliśmy 130 Seniorów.

 

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 59 815 43 90
E-mail: sekretariat@mops.ustka.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony