Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

wniosek z ołówkiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, iż od 1 lipca 2024 r. można składać elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2024/2025. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2024 r.
Wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2024/2025 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2023 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.


Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł ( 764,00 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne), natomiast kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1209,00 zł. ( dotyczy okresu zasiłkowego 2024/2025)
Osoba do kontaktu Pani Kamila Lego-Gruszczyńska, Pani Katarzyna Jażdżyk tel. 59 8154- 395