Zapraszamy do składania zgłoszeń do programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2024r.

trzymające się dłonieKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce ogłasza nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami chętnych do wzięcia udziału w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program „Opieka wytchnieniowa” dedykowany jest członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
•    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności;
•    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a,  zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Świadczenie usług w ramach Programu będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Program  będzie finansowany  z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 100%.

Wsparcie w formie opieki wytchnieniowej jest bezpłatne !

 Dokumenty oraz program  do pobrania:

Karta_zgloszenia_do_Programu_Opieka_wytchnieniowa_edycja_2024.docx

Zalacznik-nr-12klauzula-rodo.pdf

Program-opieka wytchnieniowa - edycja 2024r

Osoba do kontaktu:  Anna Kowal tel. 59 81543 95