Joga dla rodzin

mama z dzieckiem siedzą na macie unosząc rece do góryW dniach 23 września 2023 r., 21 października 2023 r. oraz 18 listopada 2023 r. w siedzibie Centrum Edukacji "Tu Sztuka" odbył się cykl trzech spotkań dla rodzin, które przyjęły zaproszenie na warsztaty jogi. W spotkaniu wzięło udział 12 osób (rodzice z dziećmi w wieku szkolnym). Zajęcia prowadzone były przez instruktorkę jogi w formie zabawy. Ćwiczenia profilaktyczne miały charakter indywidualny, w parach dziecko - rodzic oraz w grupie. Duże znaczenie odgrywała wyobraźnia dzieci, która pozwalała zmienić ćwiczenia oddechowe, czy relaks w przygodę. Podczas spotkań zrealizowano cel główny w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci.

 

Zwrócono szczególną uwagę na korzyści płynące z  konstruktywnego spędzania czasu wolnego.
   Problem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz sposoby jego wykorzystania należą do najbardziej doniosłych problemów współczesności. Dziecko cechuje brak doświadczeń życiowych   i niedojrzałość psychiczna, dlatego tak ważna jest mądra kontrola i modelowanie form spędzania czasu wolnego przez rodziców i opiekunów.
    Podczas warsztatów rodzice lepiej poznali swoje dzieci - ich możliwości i kreatywność. Podstawowym celem spotkań było również budowanie relacji z dzieckiem poprzez ruch i ćwiczenia uważności. Nastąpiło modelowanie form spędzania czasu oraz integracja środowiska lokalnego.

Członkowie rodziny okazali swoje zadowolenie z udziału w ćwiczeniach. Chętnie powtórzą działania profilaktyczne w następnym roku.