Przyjmowanie zgłoszeń do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024"

dwie osoby stoją obok ososby na wózkuCentrum Integracji Społecznej w Ustce rozpoczęło nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności. Więcej informacji w poniższym linku: https://cis.ustka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=444:przyjmowanie-zgloszen-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2024&catid=163&Itemid=17