Opieka wytchnieniowa edycja 2023 - nabór wniosków

trzymające się dłonieMiło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację programu "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2023, który kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobami z orzeczeniami równoważnymi. Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia.

 Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój rozkład zajęć wykonywania czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Świadczenie usług w ramach Programu będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Program  będzie finansowany  z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 100%. Opieka wytchnieniowa realizowana będzie bezpłatnie.
Realizacja programu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim. Nabór zgłoszeń prowadzonym w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków i miejsc. Więcej informacji  Anna Kowal nr. tel  59 8154-396

Poniżej dokumenty do pobrania.

karta-zgloszenia-_zał._nr_1.pdf

karta-pomiaru-skali-fim-nr_3.pdf

Prosimy o dołączenie do dokumentów ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.