Podziękowania dla Usteckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Orzeł

postacie świateczne w tla pada śniegW imieniu pracowników MOPS w Ustce wdzięczna i wzruszona pragnę złożyć serdeczne podziękowania Usteckiemu Stowarzyszeniu Miłośników Historii Orzeł za bezinteresowną pomoc i wsparcie materialne przekazane  rodzinom w okresie przedświątecznym.Trzeba ogromnego serca by bezinteresownie pomagać innym. Utwierdziliście nas Panowie w przekonaniu, ze zawsze możemy liczyć na solidarną i bezinteresowną pomoc innych osób. Jesteście dla nas świadectwem otwartości na drugiego człowieka.

Dziękujemy nie tylko za upominki da rodziny oraz ofiarowaną żywność (choć jej ilość była imponująca), ale przede wszystkim za wrażliwość otwierającą serce na potrzeby rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. To bardzo ważne i szlachetne pomóc słabszym, dać im wiarę w drugiego człowieka oraz magiczną moc Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękujemy za okazanie dobrego serca, pomoc i szlachetny gest w postaci przekazanych darów. Flora Edwards powiedziała kiedyś znamienne słowa: „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie ponieważ wszelkie dobro które dajemy zatacza koło i wraca do nas”. Z całego serca wierzymy, że tak właśnie się stanie.