Zaproszenie

 

postać seniorów

Burmistrz Jacek Maniszewski zaprasza wszystkie osoby, które chciałyby reprezentować środowisko najstarszych mieszkańców miasta w Usteckiej Radzie Seniorów - jej członkowie będą cennym wsparciem w podejmowaniu inicjatyw na rzecz osób starszych, odpowiadających ich oczekiwaniom i potrzebom.
Kandydatów można zgłaszać do 4 października 2021r.

 


Mogą to być:

  •     przedstawiciele osób starszych, posiadających poparcie, co najmniej 15 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ustka,
  •     przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych.

    Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy dostarczyć do dnia 4 października 2021 r. do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka z dopiskiem „Kandydat na członka Usteckiej Rady Seniorów".

DOKUMENTY DO POBRANIA: https://mopsustka.bip.gov.pl/ustecka-rada-seniorow/ogloszenie-o-naborze.html

Informacje: 59 8154 390