Bank żywności

Pomoc żywnościowa-wrzesień 2022 r.

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w dniach 29-30 września 2022 r. będzie dystrybuowana żywność dla osób posiadających skierowanie z MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021.  
 Skład paczki na wrzesień 2022 r.
    1. Cukier          x 1       1 kg
    2. Olej              x 1       1 kg
    3. Mleko           x 2       2 kg
    4. Makaron       x 2      1 kg

Razem na 1 osobę = 5,00 kg 

Pomoc żywnościowa-czerwiec 2022 r.

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w dniach 8-9 czerwca 2022 r. będzie dystrybuowana żywność dla osób posiadających skierowanie z MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.  
 Skład paczki na czerwiec 2022 r.
    1. Groszek                       x 2      0,8 kg
    2. Koncentrat                  x 1      0,16 kg
    3. Szynka wieprzowa     x 1      0,3 kg
    4. Szynka drobiowa       x 1       0,3 kg
    5. Filet                              x 1       0,17 kg
    6. Makaron                     x 2        1 kg
    7. Mleko                          x 3        3 kg
    8. Powidła                       x 1        0,3 kg

Razem na 1 osobę = 6,03 kg  

Działania Towarzyszące - maj 2022 r.

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1

Informujemy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021, iż dnia 18 maja 2022 roku w godz. 09:00 – 13.00 w Usteckim Centrum Usług Społecznych przy ul. Wiejskiej 10  odbędą się warsztaty kulinarno-dietetyczne dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach działań towarzyszących.
Organizatorem zajęć będzie Bank Żywności w Słupsku przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 i korzystające z pomocy w formie żywności serdecznie zapraszamy!

Pomoc żywnościowa-kwiecień 2022 r.

logo na stron

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w dniach 27-28 kwietnia 2022 r. będzie dystrybuowana żywność dla osób posiadających skierowanie z MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.  
 Skład paczki na kwiecień 2022 r.
    1. Groszek                       x 2      0,8 kg
    2. Powidła                       x 2      0,6 kg
    3. Koncentrat                  x 2      0,32 kg
    4. Szynka wieprzowa     x 1      0,3 kg
    5. Szynka drobiowa       x 1      0,3 kg
    6. Filet                              x 1       0,17 kg
    7. Makaron                     x  3       1,5 kg

Razem na 1 osobę = 3,99 kg

Pomoc żywnościowa-marzec 2022 r.

logo na stron

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w dniach 30-31 marca 2022 r. będzie dystrybuowana żywność dla osób posiadających skierowanie z MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.  
 Skład paczki na marzec 2022 r.
    1. Groszek                       x 4      1,6 kg
    2. Powidła                       x 2      0,6 kg
    3. Koncentrat                  x 4      0,64 kg
    4. Szynka wieprzowa     x 2      0,6 kg
    5. Szynka drobiowa       x 4       1,2 kg
    6. Filet                              x 3       0,51 kg
    7. Makaron                     x  2        1 kg

Pomoc żywnościowa - skierowania

1 1

Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 - skierowania
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - podprogram 2021, w siedzibie Ośrodka wydawane są skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.
Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.320 zł w przypadku osoby w rodzinie. Osoby chętne do wzięcia udziału ww. Programie mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie MOPS Ustka w godzinach:
 
Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30- 15:30
Czwartek 7:30 -15:30
Piątek 7:30 -15:30

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 59 815 43 90
E-mail: mops@um.ustka.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony