Bank żywności

Pomoc Żywnościowa - marzec 2021

 POPŻ20 Loga na strony intrnetowe 1Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w dniach 30-31 marca 2021r. będzie dystrybuowana żywność dla osób posiadających skierowanie z MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.  Paczki będą wydawane po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny z pracownikiem socjalnym.

Skład paczki na marzec 2021 r.

 1. Szynka drobiowa x2   0,6 kg
2. Cukier  x2    2 kg
3. Makaron x2   1 kg
4. Groszek  x2  0,8 kg
5. Fasolka x1  0,5 kg
6. Ser x2  0,8 kg
7. Mleko  x2   2 kg
8. Szynka wieprzowa x1  0,3 kg
9. Płatki x1   0,5 kg
10. Pasztet x2  0,32 kg
11. Kasza x1  0,5 kg
12. Olej x1  1 kg

Razem na 1 osobę: 10,32 kg

 

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego

POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe_1.pngZasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020.
1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020-aktualizacja

POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe_1.png

Program Operacyjny Pomoc Żywnościow 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym Podprogram 2020
Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:
        a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
        b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
        c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
        d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Bank Żywności

 

logo na stronPomoc żywnościowa-luty 2021 r.
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w dniach  25.02.2021r.  i 26.02.2021 r. będzie dystrybuowana żywność dla osób posiadających skierowanie z MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.  Paczki będą wydawane po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny z pracownikiem socjalnym.
Skład paczki na luty:
 1. Groszek z marchewką – 2 szt.
 2. Koncentrat pomidorowy – 2 szt.
 3. Buraczki – 1 szt.
 4. Powidła śliwkowe – 2 szt.
 5. Mus jabłkowy – 1 szt.
 6. Makaron – 2 szt.
 7. Płatki owsiane – 1 szt.
 8. Mleko – 2 szt.
 9. Ser podpuszczkowy – 2 szt.
 10. Szynka drobiowa – 2 szt.             
 11. Filet z makreli – 1 szt.
 12.  Miód – 1 szt.
 13. Olej – 2 szt.   

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

logo na stron

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  w siedzibie Ośrodka wydawane są skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej. Obowiązujace kryterium dochodowe:
- dla osoby w rodzinie 1161,60 zł
- dla osoby samotnie gospodarującej 1542, 20 zł
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 59 8154-393 lub 8154-394

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logo na stron

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebujacym Podprogram 2020

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 59 815 43 90
E-mail: mops@um.ustka.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony