Jak założyć Rodzinny Dom Pomocy

niebieski parasol nad domem

 Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie. Rodzinne domy pomocy są alternatywą dla dużych ośrodków pomocy społecznej. Z ich usług mogą korzystać osoby, które nie mają zapewnionych odpowiednich warunków w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Kto może założyć rodzinny dom pomocy ?

 Osoby, które dysponują własnym domem lub mieszkaniem, które nie mają barier architektonicznych. Ważne, aby w lokalu piętrowym znajdowała się winda - jeśli jej nie ma, pokoje pensjonariuszy powinny być ulokowane na parterze. W rodzinnym domu pomocy nie może mieszkać więcej niż 8 osób wymagających opieki. Opiekunowie powinni posiadać doświadczenie i praktykę jakiej wymaga opieka nad osobami starszymi. Oprócz pokojów dostosowanych do potrzeb starszych mieszkańców, rodzinny dom opieki powinien dysponować pokojem dziennym, pralnią z suszarnią oraz łazienkami z udogodnieniami dla seniorów. Muszą mieć oni także zapewnione minimum trzy posiłki dziennie oraz przekąski. Opiekunowie, w razie potrzeby, muszą udzielać pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw osobistych czy organizowaniu czasu.

 Jakie są koszty ?

Ośrodki pomocy społecznej kierują osoby do rodzinnych domów pomocy. Koszty pobytu są pokrywane identycznie jak w przypadku domów pomocy społecznej. Szacowany koszt pobytu osoby w domu pomocy mieści się w przedziale 3500-4500 zł.
W pierwszej kolejności koszty pobytu ponosi mieszkaniec domu w wysokości 70% swoich dochodów, w dalszej kolejności małżonek, dzieci lub rodzice osoby skierowanej. Ewentualną różnicę do całkowitych kosztów pobytu ponosi gmina, w której pochodzi skierowana osoba. Z punktu widzenia osoby prowadzącej rodzinny dom pomocy jest to bardzo korzystne finansowanie.

 

Standardy, rodzaj i zakres usług świadczonych przez rodzinne domy pomocy a także warunki kierowania, odpłatności i nadzoru nad nimi, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 maja 2012 r.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000719