Postaw na pracę II

 papier firmowy EFS kolor

 

Od 1 czerwca 2018 realizowany jest projekt „Postaw na pracę II”, którego realizatorem jest Centrum Integracji Społecznej w Ustce, MOPS jest realizatorem zadania w tym projekcie. Projekt będzie trwał do grudnia 2020 r. Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób zagrożonych i dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i jest skierowany do  osób  w wieku aktywności zawodowej, z terenu gminy Miasto Ustka, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia, bezrobotnych, biernych zawodowo, z niepełnosprawnościami. 

O projekcie „Postaw na pracę II”

MOPS w ww. projekcie ramach zadania - prowadzi stałą rekrutację uczestników do projektu. Pracownicy socjalni zachęcają i motywowują do udziału w projekcie, przygotowują, aktualizują i prowadzą kontrakty socjalne, prowadzą pracę socjalną na rzecz uczestników,  oraz monitorują ich udział w projekcie etc. Każdy nowy uczestnik projektu ma przygotowywaną indywidualną ścieżkę reintegracji (ścieżkę przygotowywał pracownik socjalny, doradca zawodowy i psycholog).

Rekrutacja do projektu „Postaw na pracę II”