Srebrna Konferencja

seniorzy siedzący przy stolikuW dniach 31 maja - 1czerwca 2022r. w Goleniowie odbyła się konferencja senioralna zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.RadnySenior.pl (zakładka „Aktualności”). Materiały w szczególności polecamy członkom rad seniorów, organizacji senioralnych, pracownikom samorządów lokalnych i instytucji właściwych dla zagadnień polityki senioralnej.

 

Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji”, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. w Goleniowie.
W konferencji
Z kolei pod adresem https://youtube.com/playlist?list=PLCAy4r6ZBeMOb4Zb4757jHz4Btq8undhC można prześledzić zapis video całej konferencji (wystąpienia poszczególnych ekspertów, jak i panele dyskusyjne).
W bogatym programie „Srebrnej Konferencji” znalazły się m.in. następujące tematy:
    • Sytuacja osób starszych w Polsce, czyli co wynika z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego
    • Lokalne polityki senioralne, czyli jak systemowo podejść do rozwiązywania problemów osób starszych.
    • Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla Seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”, jako konkretna odpowiedź samorządu lokalnego na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa.
    • Znaczenie rad seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów /w budowaniu polityki senioralnej w Polsce
    • Niechciany temat: Co zrobimy z naszą starością? Tematy tabu czyli: alkoholizm, depresja, lekomania, samobójstwa wśród osób starszych.
    • Innowacje w usługach społecznych.
    • Kultura dla seniorów – jak w środowisku lokalnym czynić ofertę dostępną, wartościową i atrakcyjną?
    • Rady seniorów – ustawa i praktyka. Inicjatywa zdrowo-roszczeniowa seniorów.
    • Polityka zdrowotna na przykładzie chorób neurologicznych seniorów i rehabilitacja w wieku senioralnym

Organizatorem „Srebrnej Konferencji” była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina www.PFSP.pl
Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.