Spotkanie Integracyjne

stolik z filiżankami

W dniu 25 maja 2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w ramach projektu
„Nie jesteś sam” zorganizował spotkanie integracyjne w kawiarni Mistral dla grupy rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Celem spotkania było:
-podkreślenie i wzmacnianie wartości występujących w rodzinie, kultywowanie tradycji rodzinnych,
-promowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania w środowisku,
-wzmocnienie rodziców  w pełnieniu funkcji wychowawczych,


-wzmacnianie aktywności społecznej rodzin,
-wzmacnianie więzi rodziców  z dziećmi,
-podnoszenie świadomości społecznej na tematy dostępnych form pomocy oraz instytucji zajmujących się zjawiskiem uzależnień,
-integracja  środowiska rodzinnego poprzez  uczestnictwo w zabawach dzieci i ich rodziców.

  Podczas wizyty grupy  rodziców z dziećmi w kawiarni Mistral odbywały się jednocześnie dwa wydarzenia. Jedno z nich to wykład z udziałem psychologa, przygotowany dla rodziców, którzy delektując się aromatyczną kawą zostali wzmocnieni w pełnieniu swojej roli rodzicielskiej.   Natomiast drugie wydarzenie, to warsztaty krówkowe dla dzieci, które poznawały jak powstaje krówka oraz uczyły się sztuki pakowania krówkowych smakołyków pod okiem managera kawiarni Mistral. Spakowane krówki dzieci mogły zabrać ze sobą, a dodatkowo otrzymały słodki bloczek krówkowy, upamiętniający udział w  warsztatach.  
    Zorganizowane wydarzenie spotkało się  z pozytywnym odbiorem wśród uczestników, oraz  spowodowało, iż pojawił się zalążek w postaci  niedosytu, co tym bardziej jest dla nas inspiracją do
tworzenia takich spotkań w przyszłości.

                                         Zrealizowaliśmy wszystkie założone cele.