Zmiana odpłatności za usługi opiekuńcze

seniorzy w dłoniach Dnia 06.07.2021 r. weszła w życie nowa uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  Uchwała