W jaki sposób można zweryfikować tożsamość rachmistrza

184119028 1406193269715093 4420351432473626391 nPoprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrzaAby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:
Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach;
Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych;
Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej.


Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych;
    Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL, rachmistrz zna nasz nr PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego;
    Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych;
    W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego tel. 59 8154 336 w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, należy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Przez cały czas trwania spisu tj. do 30 września 2021 r. można także w dalczym ciągu skorzystać z następujących metod dokonania spisu:

    samospis internetowy - poprzez samodzielne wypełnienie na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl
    telefoniczny „Spis na żądanie" - dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 można się spisać, gdy nie ma dostępu do Internetu,
    można również skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Miasta oraz w Bibliotece Miejskiej lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.