Postaw na pracę III

Postaw na pracę III

papier firmowy EFS kolor

 

Od 1 stycznia 2020 realizowany jest projekt „Postaw na pracę III”, którego realizatorem jest Centrum Integracji Społecznej w Ustce, a MOPS jest realizatorem zadania w tym projekcie. Projekt będzie trwał do grudnia 2022 r. Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób zagrożonych i dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i jest skierowany do  osób  w wieku aktywności zawodowej, z terenu gminy Miasto Ustka, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia, bezrobotnych, biernych zawodowo, z niepełnosprawnościami. 

MOPS w ww. projekcie ramach zadania - prowadzi stałą rekrutację uczestników do projektu. Pracownicy socjalni zachęcają i motywowują do udziału w projekcie, przygotowują, aktualizują i prowadzą kontrakty socjalne, prowadzą pracę socjalną na rzecz uczestników,  oraz monitorują ich udział w projekcie etc. Każdy nowy uczestnik projektu ma przygotowywaną indywidualną ścieżkę reintegracji (ścieżkę przygotowywał pracownik socjalny, doradca zawodowy i psycholog).

Rekrutacja do projektu "Postaw na pracę III"