Nie jesteś sam

Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjunych i zagrozonych przemocą i alkoholizmem oraz osób niesamodziel;nych i niepełnosprawnych, których dotyczą wymienione zjawisjka realizowany będzie w ramach zadania pod nazwą "Nie jesteś sam".

Programem objete osoby niesamodzielne, niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych i zagrozonych tych problelem, w których występuję deficyty w sposobie wyrażania uczuć i emocji, w których brak jest pozytywnych wzorców zachowania.

Celem programu jest pokazanie i wygeksponowanie wartości, które powinny dominować w rodzinie. Zakładamy, że poprzez udział w proponowanych działaniach w rodzinie narodzi się nowy sposób na spędzanie czasu wolnego, w którym będzie dominowała aktywność połączona z poczuciem odpowiedzialności za siebie. Będziemy zachęcać uczestników do dbania o siebie nawzajem, zostaną przdstawione prawidłowe wzorce, które powinny dominować w rodzinie.

 Projekt "Nie jesteś sam".pdf

Harmonogram działań "Nie jesteś sam".pdf

Realizacja projektu

grupa dzieci z rodzicami na spektaklu teartalnym w Domu Kultury  Teatr Władca Lalek ze Słupska

W dniu 25 stycznia 2020 roku w ramach programu profilaktycznego  pn. „Nie jesteś sam” odbył się spektakl  w Domu Kultury w Ustce pt. „Cztery mile za piec”. Teatr Władcy Lalek ze Słupska przedstawił spektakl interaktywny w którym wykorzystano znane pogwarki, gry, zabawy i piosenki. Oparty został na sztuce polskiej pisarki Marii Kownackiej.
Wokół motywu przewodniego, jakim było poszukiwanie zaginionej lalki, narastał szereg barwnych, krótkich scen. Akcja widowiska oparta była na schemacie bajki łańcuszkowej, której kolejne ogniwa stanowiły epizody często zabawowe, pozwalające „wyżyć się” aktorom i widowni. „Cztery mile za piec” to również sztuka dydaktyczna, ale w zgoła innym znaczeniu, nie nauka moralna wybija się tu na plan pierwszy, ale wyobraźnia ludyczna dziecka i jego twórcze możliwości, także jako aktora. 
Spektakl był grany z udziałem dzieci i dorosłych, w którym uczestniczyło 36 osób zaproszonych przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ustce.