Transport sanitarny dla osób niepełnosprawnych

    Od 04.01.2016  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, zapewnia przewóz dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, karetką sanitarną do placówek Podstawowej Opieki Medycznej tj. do Centrum Medycznego FALCK Ustka, ul. Kopernika 18, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Ustka,  ul. Komandorska 54 oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SPEC-MED Ustka, ul. Na Wydmie 5.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w/w sprawie do Pani Barbary Ćmil – MOPS, pokój nr 2 tel. 598154396.