Transport sanitarny dla osób niepełnosprawnych

    Od 04.01.2016  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, zapewnia przewóz dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, karetką sanitarną do placówek Podstawowej Opieki Medycznej tj. do Centrum Medycznego FALCK Ustka, ul. Kopernika 18, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Ustka,  ul. Komandorska 54 oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SPEC-MED Ustka, ul. Na Wydmie 5.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w/w sprawie do Pani Barbary Ćmil – MOPS, pokój nr 2 tel. 598154396.

 

                                                    REGULAMIN

 

                 korzystania ze środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych

 

 

 

 1. Od dnia 1 czerwca 2018 roku prawo do korzystania z bezpłatnego transportu sanitarnego karetką sanitarną   mają mieszkańcy Miasta Ustka w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności z symbolami przyczyny niepełnosprawności 05-R i 10-N.

2. Osobom niepełnosprawnym, o których mowa w pkt.1 przysługuje przewóz na terenie Miasta Ustka:

a) obiektach Podstawowej Opieki Medycznej na terenie Miasta Ustka,

b) placówkach realizujących rehabilitację i usprawnienie.

3)

a)Transport zapewniamy również do oddziałów szpitalnych w Słupsku (neurologia, chemioterapia, ortopedia).

 

b) Klient w pierwszej kolejności powinien ubiegać się o transport w Placówce Służby Zdrowia. Pomoc ta przysługuje osobom samotnym, w innych przypadkach obowiązek pomocy choremu jest nałożony na rodzinę(zg.z KR i O).

 

4) Wymagane dokumenty do bezpłatnego transportu;

a) orzeczenie o niepełnosprawności  stopień umiarkowany lub znaczny z symbolem 05-R i 10- N.

5) Usługi transportowe osób niepełnosprawnych świadczone są w dni robocze, w godzinach od 8.00-18.00