Wypłata świadczeń w Banku BS Ustka, ul. Marynarki Polskiej 38

na rok 2018

 

STYCZEŃ 19-22
LUTY 20-21
MARZEC 20-21
KWIECIEŃ 20-23
MAJ 18-21
CZERWIEC 20-21
LIPIEC 20-23
SIERPIEŃ 20-21
WRZESIEŃ 20-21
PAŹDZIERNIK 18-19
LISTOPAD 20-21
GRUDZIEŃ 17-18

 

 

Wypłata świadczeń w kasie MOPS- zasiłki celowe, okresowe i świadczenia pieniężne - 2018r.

 

           STYCZEŃ

19,23,26

              LUTY

12,16,23

           MARZEC

12,16,23

         KWIECIEŃ

11,16,24

             MAJ

14,17,25

        CZERWIEC

13,18,25

          LIPIEC

12,19,24

        SIERPIEŃ

13,17,22

        WRZESIEŃ

12,17,24

       PAŹDZIERNIK

12,17,22

        LISTOPAD

12,16,23

         GRUDZIEŃ

10,14,18