Informacja dot. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym:  listopad 2018 rok

 

Informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku rozpoczyna się dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Przypominamy, że:

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców Ustki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

2. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. osoba samotnie gospodarująca 1402,00 zł, osoba w rodzinie 1056,00 zł.

3. W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej prosimy o kontakt osób mieszkających na terenie miasta Ustka z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Żywność wydawana będzie na podstawie otrzymanego skierowania z Ośrodka.

Żywność w formie paczek żywnościowych wydawana będzie w dniach

15-16 listopada 2018 r. w Centrum Integracji Społecznej

w godzinach od 11.00 do 14.00

 

W skład paczki wchodzą:

- groszek z marchewką 4 szt.
- koncentrat pomidorowy 2 szt.
- szynka drobiowa 3 szt.
- fasola biała 2 szt.
- powidła 2 szt.
- buraczki wiórki 1 szt.
- olej rzepakowy 2 szt.
- cukier 1 szt.
- mleko UHT 2 szt.

 

Udział w działaniach towarzyszących

Osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej zostaną objęte wsparciem aktywizującym  w ramach działań towarzyszących, które obejmować będą między innymi warsztaty kulinarne, zajęcia z autoprezentacji, dotyczące zdrowego odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia, higieny osobistej, tradycyjnego modelu polskiej rodziny oraz integracji pokoleniowej. Osoby objęte powyższą pomocą będą informowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Ustce o terminach organizowanych spotkań.