W DNIU

 

24 GRUDNIA 2019

 

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY

 

SPOŁECZNEJ

 

 

CZYNNY BĘDZIE

 

DO GODZ. 12:00

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce zwraca się z prośbą o przesłanie  ofert na na świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi w 2020 r. dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miasto Ustka. Z uwagi na konieczność rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego rozeznania rynku prosimy o przesyłanie propozycji cenowych na realizację zadania                                  do dnia 03.01.2020r. na wypełnionym i podpisanym załączniku nr 1 dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE-SCHRONIENIE

Załącznik 1 do zapytania ofertowego MOPS w Ustce