Ustka, 17.10.2017 r.

 

Sprawozdanie z realizacji  programu „Karta Usteckiego Seniora

 

  1. Uchwała Nr XXXIV / 307 / 2017 Rady Miasta Ustka z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: przyjęcia Programu          „Karta Usteckiego Seniora”.

 

  1. Zarządzenie Nr 0050.MOPS.109.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 16 maja 2017r w sprawie ustalenia zasad przyznawania, wydawania i korzystania z „Karty Usteckiego Seniora” oraz ustalenia wzorów niezbędnych dokumentów dla realizacji Programu „Karty Usteckiego Seniora”.

 

  1. Do dnia 17.10.2017 podpisano 50 porozumień o współpracy z przedsiębiorcami z Ustki. Przedsiębiorcy realizując porozumienie umożliwiają korzystanie ze zniżek i ulg seniorom posiadającym „Kartę Usteckiego Seniora”. Podpisano również porozumienia o współpracy z  3 przewoźnikami na trasie USTKA-SŁUPSK, na mocy których Seniorzy, którzy ukończyli 70 r.ż. korzystają z 8 przejazdów  w miesiącu  za złotówkę.

 

  1. Wydawanie „Kart  Usteckiego Seniora” oraz „Biletów Usteckiego Seniora” rozpoczęto dnia 05.06.2017r.  Do dnia 17.10.2017 r. wydano 1337 kart oraz 873 bilety

 

  1. W związku z tym iż, w Gminie Miasto Ustka zamieszkuje. 3331 tys.  Seniorów  (stan na dzień 14.06.2017 Wydział Ewidencji Ludności) planujemy zabezpieczenie ok. 3000 kart dla Seniorów oraz ok. 1000 biletów.

 

Koordynator Programu „Karta Usteckiego Seniora”

MARSZ „ STOP PRZEMOCY”

    Marsz przeciw przemocy to kampania, której celem jest budowanie świadomości mieszkańców Ustki oraz upowszechnienie informacji o służbach społecznych działających na terenie miasta. W jej ramach Miejski Zespół Interdyscyplinarny przy współpracy z Komisariatem Policji po raz drugi zorganizował marsz przeciw przemocy pod hasłem „Stop przemocy”. Popierając ideę kampanii wzięło w nim udział ok. 200 osób a wśród nich m.in. policjanci z Komisariatu Policji, pracownicy socjalni MOPS, Straż Miejska, Straż Graniczna,Centrum Integracji Społecznej, dzieci i młodzież z usteckich szkół wraz z wychowawcami i pedagogami oraz Burmistrz Miasta Ustka wraz z przedstawicielem Urzędu Miasta Panem Jackiem Cegła.

    Jak wynika z policyjnych statystyk, obserwacji pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz danych z Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ustce, występowanie zjawiska przemocy na przestrzeni ostatnich lat stało się tematem, o którym częściej się mówi. Jednak jest to nadal temat wstydliwy dla rodziny, często zatajanym, aż do chwili zaistnienia sytuacji drastycznych, połączonych z bezpośrednią przemocą fizyczną.

    Bywa, że bite osoby latami ukrywają swoją tragedię i dopiero strach przed utratą zdrowia i życia powoduje, że zwracają się o pomoc do policji i innych instytucji. Bywa też tak, że tragedia rozgrywa się na oczach sąsiadów i bliskich, nikt jednak nie reaguje.

    Marsz przeciw przemocy to symbol Międzynarodowego Dnia bez Przemocy przypadającego corocznie 2 października. Ideą kampanii jest zwrócenie uwagi na przemoc oraz promocja placówek mających w zakresie swoich kompetencji pomoc rodzinom dotkniętych przemocą w tym Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

    W miniony piątek ok. 200 osób wzięło udział marszu przeciwko przemocy, który przeszedł ulicami Ustki pod hasłem” Stop Przemocy”. Uczestnicy nieśli transparenty z wypisanymi hasłami przeciw przemocy, w rękach czerwone serduszka - symbol sprzeciwu przemocy wobec pokrzywdzonych. Rozpowszechniane były ulotki adresowane do ogółu dorosłych o instytucjach świadczących w naszym mieście pomoc ofiarom przemocy  w rodzinie.

 

     

 

 

Dnia 6 września 2017r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizacji projektu socjalnego, pt. „Musimy (się) wspierać”. Spotkanie odbyło się w sali udostępnionej przez CIS i miało charakter pogadanki. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości społecznej oraz uświadomienie mieszkańców jak ważna jest terapia dla ofiar przemocy. Spotkanie poprowadziła Pani Barbara Kumpin – terapeuta ds. uzależnień i przemocy.

Spotkanie z Panią terapeutką poruszyło zgromadzonych gości. Pani Kumpin poruszyła wiele ważnych tematów dotyczących funkcjonowania ofiary w rodzinie przemocowej. Ukazała gościom ważność i potrzebę kontynuowania terapia, która daje ofierze moc, podnosi samoocenę, wspiera ją w działaniu i często uświadamia, że to ona nie jest winna zaistniałej sytuacji. Uczestnicy spotkania zadawali pytania, rozmawiali z terapeutą oraz dopytywali się o instytucje pomocowe.

Na koniec spotkania uczestnicy wypełnili ankietę ex – post.

        

Dnia 31 sierpnia 2017r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, o godz. 10:00, odbył się grill integracyjny przeznaczony dla osób biorących udział w ramach realizacji projektu socjalnego, pt. „Musimy (się) wspierać”, w szczególności dla rodzin z dziećmi. Spotkanie przy grillu miało na celu pokazanie uczestnikom jak można spędzać wolny czasz daleka od alkoholu i przemocy. Na grillu integracyjnym oprócz koordynatora projektu, kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce, kierownika Centrum Integracji Społecznej był obecny asystent rodziny, który zaplanował oraz poprowadził gry i zabawy dla dzieci. Rodzice zaangażowali się w przygotowanie
i posprzątanie po spotkaniu. Oprócz kluczowych kiełbasek z grilla zgromadzeni goście częstowali się ciastami, owocami oraz napojami dzięki hojności sponsorów. Wspólny grill, zabawy z dziećmi pokazały rodzicom jak ważne jest dorastanie w rodzinie, w której nie ma przemocy. Spotkanie, które było uwieńczeniem cyklu 4 spotkań okazało się bardzo potrzebnym i radosnym zarazem działaniem, uczestnicy w sposób czynny wzięli udział w zaplanowanych atrakcjach. Pracownicy socjalni w relacjach z podopiecznymi ocieplili swój wizerunek i stali się ich towarzyszami.

Poczęstunek na spotkaniu w całości był sponsorowany. Serdecznie dziękujemy:

- Panu Andrzejowi DudkaSklep Firmowy Masarni w Starkowie, za dostarczenie kiełbasek na grilla,  

- Pani Esterze Kmiotek - Sklep „SPOŁEM” w Ustce, za zasponsorowanie owoców i napoi,
- Pani Elżbiecie GolecWarzywniak „Jarzynka” w Ustce, za dostarczenie przeróżnych owoców,
- Panu Eugeniuszowi BrzóscePiekarnia Brzóska w Ustce, za jeszcze gorący  placek
z owocami oraz chleb,

- Panu Zdzisławowi Cyniak, Sklep papierniczy „Marina”, za tacki, talerzyki, widelce
i serwetki,

- oraz Pani Renacie Ziarko za domowe ciasto.