Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ustce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak audiodeskrypcji

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Pilecka-Sawczuk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 59 8154390

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik MOPS Ustka
 • Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 59 8154390

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce mieści się w budynku Urzędu Miasta Ustka , który  jest budynkiem umieszczonym w Rejestrze zabytków i ze względów technicznych nie ma możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ośrodek stara się zapewnić takim osobom dostęp alternatywny. Do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  prowadzą 2 wejścia: wejście główne oraz  wejście od strony parkingu Urzędu Miasta w Ustce. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Ośrodku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ustce jest możliwość ustawienia kontrastu i powiększenia czcionki.

Inne informacje i oświadczenia

 Planowana jest modernizacja strony internetowej pod kątem dostosowania do standardu WCAG 2.1. Planowane są szkolenia pracowników Ośrodka w przygotowywaniu dokumentów, galerii i filmów pod kątem WCAG 2.1. 

Data dodania 31 marca 2020 r.

wróć

Drukuj Zapisz do PDF

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, tel. 59 8154390, fax 59 8154390, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pomoc społeczna w kwarantannie przysługuje tylko spełniającym kryteria dochodowe

 

W telewizji widzimy premiera czy prezydenta, którzy odsyłają ludzi będących w kwarantannie po wsparcie do ośrodków pomocy społecznej, tylko nikt nie dodaje, że nadal nie zmieniono kryteriów dochodowych udzielania pomocy – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący Polskiej Federacji Związków Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

 

 • Pracownicy pomocy społecznej oczekują zmian ułatwiających im pracę w sytuacji kryzysowej.
 • Ośrodki pomocy społecznej nie dostarczają żywności wszystkim będącym w kwarantannie.
 • Pomoc przysługuje nadal osobom spełniającym wymogi dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by zrozumieć, że sytuacja pracowników pomocy społecznej jest dziś wyjątkowa. Jak to wygląda w praktyce?

Paweł Maczyński, przewodniczący Polskiej Federacji Związków Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej:

- Nie ulega wątpliwości, że znaleźliśmy się na pierwszej linii i staliśmy się osobami, które potencjalnie tego wirusa mogą dość łatwo przenosić. Oczywiście w ośrodkach pomocy społecznej wprowadzono znaczące ograniczenia, apelujemy, żeby bez potrzeby nie przychodzić do ośrodków, a jeżeli już ktoś musi przyjść, to żeby poprzedził to kontaktem telefonicznym, tak by nie kumulować osób w poczekalniach. Ośrodki muszą się przeorganizować, a przecież nie mamy doświadczeń z taką sytuacją.

Główny ciężar spadł na pracodawców, czyli samorządowców i mamy wiele bardzo pozytywnych przykładów, gdzie wprowadzają oni wytyczne i rozwiązania, które nam rzeczywiście pomagają. Są jednak niestety takie samorządy, które nie do końca chyba rozumieją, że nieprzemyślany kontakt zbyt dużej liczby osób może spowodować, że za chwilę taki ośrodek przestanie działać – bo wystarczy, że tam się pojawi jedna osoba z podejrzeniem zakażenia.

Są przypadki, że do takich samorządów wysyłamy wezwania w trybie ustawy o związkach zawodowych o to, by zaprzestali naruszania prawa - bo to oni przecież powinni dbać o higieną i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

A jak wygląda to na poziomie krajowym?

- O ile na tym lokalnym poziomie możemy mówić, że większość samorządów wywiązuje się ze swoich obowiązków, to z działaniami na poziomie makro jest źle. Wytyczne wojewodów czy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej są bardzo nieprecyzyjne, a zdarza się, że ze sobą sprzeczne.

Co pan ma na myśli?

- Nieprzemyślane wypowiedzi polityków i urzędników wyższych szczebli, którzy kierują do ośrodków pomocy społecznej dosłownie wszystkich: i tych objętych kwarantanną, i tych, którzy w kwarantannie nie są, jakby nie rozumiejąc, że właśnie paraliżują tę instytucję.

Do tego nikt nie mówi, że my tej pomocy nie możemy udzielać, bo nie wprowadzono zmian prawnych, które by to umożliwiały. Nawet jeśli ktoś jest w kwarantannie, to żeby otrzymał pomoc, musi spełniać kryteria dochodowe – nadal obowiązuje bowiem Ustawa o Pomocy Społecznej i my nie możemy przecież działać wbrew prawu. Dotyczy to każdego rodzaju pomocy, także rozdawania żywności.

 

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/pomoc-spoleczna-w-kwarantannie-przysluguje-tylko-spelniajacym-kryteria-dochodowe,162601.html

 
 
 
 

 

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! | Urząd Gminy Skrzyszów

 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, że od dnia 18.03.2020r. ustawiono skrzynkę podawczą umieszczoną w przedsionku siedziby do której możecie Państwo wrzucać kierowaną do nas korespondencję oraz wnioski.

 

Szanowni Państwo!

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433), a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:

1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w siedzibie jednostki, w tym również posiedzenia składów orzekających.

2. Zaleca się, aby petenci którzy pragną złożyć:

 • wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • odwołania od orzeczeń,
 • wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 • uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej,
 • uzupełniania braków formalnych we wnioskach

wykonywali obowiązek za pośrednictwem poczty.

3. Wstrzymuje się wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych do odwołania. O nowym terminie osoby będą powiadamiane pisemnie lub telefonicznie.

4. Odwołuję wszystkie składy posiedzeń w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Będą wyznaczone nowe terminy o których Państwa poinformujemy.

5. Wszystkie sprawy, zapytania i podania/wnioski należy przedkładać za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ePUAP 

6. Informuję, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku będzie funkcjonował w godzinach dotychczasowych tj. 7:30 – 15:30.

Numery telefonów
59 842 08 95,  59 842 69 63,  59 840 20 98

 

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników Zespołu proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń prosząc jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Z uszanowaniem
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Słupsku.

 

Podkategorie