Pok. nr 5 tel 59 8154391

Otręba Małgorzata  kierownik

 

Pok. nr 1 tel. 59 8154393, 59 8154394

Godszling Elżbieta – specjalista pracy socjalnej

Golec Elżbieta - pracownik socjalny

Lazarek Monika  specjalista pracy socjalnej

Pawlak Beata - pracownik socjalny

Ziarko Renata pracownik socjalny

Szczucka Sylwia  specjalista pracy socjalnej

Zblewska Katarzyna  specjalista pracy socjalnej

Mikołajczyk Andrzej - pracownik socjalny

 

Pok. nr 2 tel. 59 8154395, 59 8154396

Ćmil Barbara – inspektor ds usług opiekuńczych

Jażdżyk Katarzyna inspektor ds świadczenia wychowawczego

Sielicka Kamila – inspektor ds świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Szomborg-Sawicka Dagna – inspektor ds świadczeń rodzinnych

 

 

Pok. nr 3 tel. 59 8154390

Pilecka - Sawczuk Anna  – podinspektor ds świadczeń z pomocy społecznej

Piszko Anna - podinspektor ds świadczeń z pomocy społecznej

 

Pok. nr 4 tel. 59 8154390

Legięć Małgorzata - podinspektor ds świadczeń z pomocy społecznej

Pilarska Dorota – asystent rodziny

 

Pok. nr 6 tel. 59 8154392

Kowal Anna – inspektor ds księgowości budżetowej

Daszkiewicz Edyta – główny księgowy